CSP Wales office

The staff in our Wales team represent the profession and members' collective views to politicians, the public and the press.

Wales

The CSP Wales office represents the interests of the membership in Wales, particularly with Welsh government in the Senedd, Cardiff Bay, and within the various government and NHS Wales health structures.

The office was established in 1995 and increased in size in response to Welsh devolution, when responsibility for some devolved matters, including health, was passed to the National Assembly.

The office aims to raise the profile and influence of physiotherapy in Wales, help shape national policy in health and wellbeing, and support members at a local level.  The office also provides employment relations services to members and assists the work of the CSP Welsh Board.

Am y Swyddfa Hon

Mae swyddfa CSP Cymru yn cynrycholi buddiannau'r aelodaeth yng Nghymru, yn arbennig gyda Llywodraeth Cymru yn y Senedd, Bae Caerdydd ac o fewn gwahanol strwythurau iechyd Llywodraeth Cymru a Gwasanaeth Iechyd Gwladol Cymru.

Sefydlwyd swyddfa CSP yng Nghymru yn 1995 a chynyddodd mewn maint mewn ymateb i ddatganoli yng Nghymru, pan drosglwyddwyd cyfrifoldeb am rai materion datganoledig, yn cynnwys iechyd, i'r Cynulliad Cenedlaethol.

Mae'n nod gan y swyddfa godi proffil a dylanwad ffisiotherapi yng Nghymru, helpu i siapio polisi cenedlaethol ar iechyd a lles, a chefnogi aelodau ar lefel leol. Mae'r swyddfa hefyd yn darparu gwasanaethau cysylltiadau cyflogaeth i aelodau ac yn cynorthwyo gwaith Bwrdd Cymru y CSP.

Senior negotiating officer: Adam Morgan 

Public affairs & policy manager: Calum Higgins 

Professional Adviser: Catherine Chin

PA administrative officer: Jenny Francis 

Campaigns and regional engagement officer: Hayley Downey

Organiser: Alice Spilsbury 

 

Contact:

1 Cathedral Road
Cardiff
CF11 9SD

Phone: 029 2038 2428 

Email: WalesTeam@csp.org.uk

CSP Welsh board

Wales Region
Join active members in Wales

Made up of CSP members, the CSP Welsh board leads and represents the profession by promoting excellence in practice and employment, and influencing healthcare policy across the country and the rest of the UK.

Find out more, including how you can get involved

Last reviewed: